Zarząd i administracja

ZARZĄD I ADMINISTRACJA

Sekretariat NZOZ „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o.
tel. /fax. 71 352 22 60, email: sekretariat@kosmo.wroclaw.pl
54-130 Wrocław, ul. Horbaczewskiego 35

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
lek. Iwona Mielczarek – Kawałko
specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, epidemiolog, neurolog
tel. /fax. 71 352 22 60, email: sekretariat@kosmo.wroclaw.pl

DYREKTOR
dr n. o zdr. Stanisław Manulik, MBA
specjalista zdrowia publicznego
tel. /fax. 71 352 22 60, email: smanulik@kosmo.wroclaw.pl

DYREKTOR DS. PIELĘGNIARSTWA
mgr Jolanta Prorok
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
tel. /fax. 71 352 22 60, email: jprorok@kosmo.wroclaw.pl

KIEROWNIK ZESPOŁU FIZJOTERAPII
mgr Edyta Dolińska-Matusiak
specjalista fizoterapii
tel. /fax. 71 352 22 60, email: ematusiak@kosmo.wroclaw.pl


KIEROWNIK DS. IT i ROZLICZEŃ
dr inż. Magdalena Turowska
tel. /fax. 71 352 22 60, email: mturowska@kosmo.wroclaw.pl


KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH
mgr Grażyna Szczecińska-Toczek
tel. /fax. 71 352 22 60, email: gszczecinska@kosmo.wroclaw.pl

KIEROWNIK FILII W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
mgr Monika Urbańska 
tel. 71 317 40 76, email: murbanska@kosmo.wroclaw.pl