Oferta

Zakład Fizjoterapii oferuje Państwu pełną gamę zabiegów fizjoterapeutycznych, wykonywanych przy użyciu najnowocześniejszej aparatury przez wykwalifikowany personel.

Dział Fizykoterapii
Fizykoterapia - metoda leczenia wykorzystująca działanie czynników fizykalnych

Termoterapia:

 • Ciepłolecznictwo
 • zimnolecznictwo: krioterapia miejscowa


Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy Traberta
 • przezskórna stymulacja elektryczna nerwów TENS
 • prądy interferencyjne
 • prądy Kotz'a

Światłolecznictwo:

 • promieniowanie podczerwone IR,
 • światło spolaryzowane biotron
 • koloroterapia Q-light
 • biostymulacja laserowa

Magnetoterapia:

 • Terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości
 • Terapia polem magnetycznym wielkiej częstotliwości- Terapuls

Sonoterapia:

 • ultradźwięki
 • fonoforeza
 • Hydroterapia
 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych

Masaż leczniczy
Masaż forma fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki zmieniającego się w czasie i przestrzeni. Oferujemy najbardziej popularne a zarazem skuteczne formy masażu klasycznego oraz drenaż limfatyczny (ręczny) lub przy użyciu urządzenia BOA.

Kinezyterapia
Kinezyterapia metoda leczenia wykorzystująca ruch jako czynnik leczniczy. Preferujemy indywidualną pracę z Pacjentem korzystając z ustalonej systematyki ćwiczeń dla kinezyterapii miejscowej i ogólnoustrojowej. W zakresie kinezyterapii miejscowej prowadzone są ćwiczenia oparte zarówno na pracy statycznej oraz dynamicznej mięśni, a także ćwiczenia prowadzone jako koncentryczne lub ekscentryczne. W ramach tych form pracy mięśniowej realizujemy następujące rodzaje ćwiczeń:

 • bierne
 • wspomagane, samowspomagane
 • izometryczne
 • czynno-bierne
 • czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem
 • czynne wolne, czynne wolne z oporem
 • synergistyczne
 • ogólnie usprawniające
 • oddechowe

Specjalistyczne metody usprawniania

Wykorzystujemy w pracy z Pacjentem następujące metody:

METODA PNF
Jedna z najbardziej znanych metod neurofizjologicznych, przeznaczona głównie dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Celem terapii jest uzyskanie najwyższego poziomu funkcjonalnego

METODA MCKENZIEGO
Metoda służy do diagnozowania i leczenia schorzeń i dysfunkcji kręgosłupa. Jest nieinwazyjna, oparta na preferencji kierunkowej i centralizacji objawów. Znacznie obniża ryzyko nawrotów poprzez aspekt edukacyjny i zaangażowanie pacjenta w proces leczenia.

METODA B. MULLIGANA
Terapia manualna jest skierowana głównie dla pacjentów ortopedycznych, z zaburzeniami w mechanice stawów. Charakterystyczne w metodzie jest wykonywanie bez bólu i bezpiecznie techniki mobilizacji z ruchem także w fazie ostrej przy wzmożonych dolegliwościach bólowych.

TERAPIA MANUALNA WG KARELA LEWITA
Metoda stworzona przez "Ojca medycyny manualnej". Terapeuta wykorzystuje odpowiednie techniki mobilizacji, manipulacji jak również techniki tkanek miękkich na systemie mięśniowo-powięziowym przywracając ruchomość stawu i zaburzoną funkcję.

ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA KALTENBORN-EVJENTH
Terapia manualna stanowiąca jeden z najbardziej rozpowszechnionych systemów leczniczych. Istotą metody jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, przywrócenie prawidłowego ślizgu stawowego i opracowania tkanek miękkich w celu przywrócenia utraconych funkcji.

METODA ACKERMANNA
Kompleksowa terapia kręgosłupa, która polega na precyzyjnej diagnozie stanu układu kostnego pacjenta oraz skutecznym postępowaniu chiropraktycznym. Dzięki celowanemu działaniu terapeuta odblokowuje stawy, poprawia funkcję i usuwa lub znacznie łagodzi dolegliwości bólowe kręgosłupa.

FASCIAL DISTORTION MODEL (FDM)
Metoda dotyczy terapii powięzi. Zakłada, że przyczyną dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości są dystorsje powięziowe. Leczenie polega na anatomicznej korekcji powięzi co daje natychmiastowy efekt w postaci: poprawy zakresu ruchu, zwiększenia wytrzymałości lub zniesienia dolegliwości bólowych.

METODY DIAGNOZOWANIA I LECZENIA TKANEK  MIĘKKICH
Metoda związana z terapią mięśniowo-powięziową. Fenomen tej metody polega na opracowywaniu poszczególnych struktur pośrednio powiązanych z miejscem występowania dolegliwości bólowych. Techniki miękkie uwalniają organizm od błędnych stereotypów ruchowych, zrostów w obrębie ciała a przede wszystkim bólu.

ANATOMY TRAINS
Jest rewolucyjnym sposobem patrzenia na zrozumienie sposobu połączenia ze sobą powięzi, mięśni i kości, które wzajemnie na siebie oddziałują w funkcjonalnym ruchu i stabilizacji. Metoda polega na analizie mapy "meridianów" powięziowo – mięśniowych i skutecznym leczeniu polegającym na uzyskaniu symetrii ciała.

KINESIOTAPING
Metoda wykorzystująca w terapii aplikacje, przy uzyciu specjalnie skonstruowanych taśm.Bazuje na kinezjologii i zdolnościach organizmu do samoleczenia. Stanowi doskonałe uzupełnienie innych terapii Działanie kinesiotapingu polega na zmniejszeniu bólu, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu.

Ważne! Dobór realizowanej terapii poprzedzony jest diagnostyką funkcjonalną pacjenta zarówno  w warunkach statycznych jak i dynamicznych (ocena lokomocji) co pozwala na ustalenie programu postępowania usprawniającego i ocenę efektów stosowanej terapii.

Oferujemy także…

Zajęcia w obszarze profilaktyki:

Gimnastyka ruchowa
„Zdrowy kręgosłup” - to trening, który przy zastosowaniu rozmaitych metod prowadzi do: koordynacji, stabilizacji, wyrównywania napięć mięśniowych, odciążenia, wówczas mięśnie pleców stają się silne i wytrzymałe.

 • Pilates - uzyskanie harmonii pracy ciała i umysłu, przy wzmocnieniu mięśni głębokich, 
 • w tym szczególnie mięśni brzucha i pleców. Daje redukcję bólu, zwiększenie wytrzymałości i elastyczności .
 • Stretching – zestaw ćwiczeń rozciągających, poprawiających elastyczność mięśni oraz ścięgien. Daje relaks i odprężenie. Jest ochroną przed urazami i przeciążeniami.
 • Platformy Sveltus- trening równowagi, koordynacji budujący wytrzymałość
 • Nordic Walking – polega na marszu ze specjalnymi kijami. Ta forma ruchu wzmacnia serce, chroni przed osteoporozą, dodaje energii, poprawia nastrój, wspomaga odchudzanie.