Podstawowa Opieka Zdrowotna

Konsultacje lekarskie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
Poradnia dzieci zdrowych: środy 8:00 – 15:30, czwartki 11:00 – 18:00

Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu Pacjenta z systemem opieki zdrowotnej, z wyłączeniem sytuacji, w których Pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych zapewniony jest dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:
1) zapewnienie opieki zdrowotnej nad Pacjentem i jego rodziną;
2) ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
3) rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
4) zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
5) zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Nasi lekarze POZ:
1) dr n. med. Beata Dołęga, specjalista chorób wewnętrznych
2) dr n. med. Patryk Woytala, specjalista chorób wewnętrznych
3) lek. Elżbieta Markiewicz, specjalista chorób wewnętrznych
4) lek. Ewa Piskorczyk, specjalista chorób wewnętrznych, geriatra
5) lek. Krzysztof Baranowski, specjalista medycyny rodzinnej
6) lek. Barbara Litońska-Pawlak, specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog
7) lek. Beata Polowczyk, specjalista chorób wewnętrznych
8) lek. Ewa Sołecka, pediatra
9) lek. Joanna Rogalska, medycyna rodzinna
10) lek. Wiktor Kawałko, interna
11) lek. Hanna Kowalska, pediatria
12) lek. Anna Jarosiewicz, pediatria