Ogłoszenie o zamówieniu

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ”, finansowanym z Funduszy Europejskich (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022, Grantobiorca wyłonił następujących wykonawców dla poszczególnych części.

  1. Część 1 - Modyfikacja oprogramowania gabinetowego mMedica w zakresie: wdrożenie EDM, indeksacji danych medycznych, integracji z P1, integracji z systemami diagnostycznymi.
  • Firma MaxCon S.C. (ul. Zbyszka z Bogdańca 1; 80-419 Gdańsk) na kwotę 43 419,00 zł brutto.
  1. Część 2 - Zakup serwera wraz z wdrożeniem.
  • Firma ESVS Sp z o.o.  (ul. Kościerzyńska 32; 51-416 Wrocław) na kwotę 75 544,14 zł brutto.
  1. Część 3 - Zakup systemu zabezpieczającego sieć.
  • Firma ESVS Sp z o.o. (ul. Kościerzyńska 32; 51-416 Wrocław) na kwotę 26 689,77 zł brutto.
  1. Część 4 - Zakup przełącznika agregującego z akcesoriami.
  • Firma Senetic SA (ul. Kościuszki 227; 40-600 Katowice) na kwotę 12 150,56 zł brutto.

Wrocław, dn. 06.09.2023r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCÓW

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o., 54-130 Wrocław, ul. Horbaczewskiego 35, KRS 0000165364, NIP 8942762116, w ramach realizacji umowy Nr 01.3102914.1.2023, o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, przeprowadził postępowanie: Zakup i dostawa serwera NAS wraz z wdrożeniem, na które wpłynęły 2 oferty:

Lp. Nazwa firmy Spełnienie wymagań Wartośc oferty
1. MS-IT Systemy Informatyczne
ul. Gnieźnieńska 12
40-142 Katowice
TAK 49 200,00 zł
2. AT Computers s.c.
ul. Kostrzewskiego 16
62-010 Pobiedziska
TAK 56 775,13 zł

Na podstawie ofert spełniających wymagane kryteria, wybrano ofertę nr 1 firmy MS-IT Systemy Informatyczne za kwotę brutto 49 200,00 zł

OGŁOSZENIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 54-130 Wrocław, ul. Horbaczewskiego 35, KRS 0000165364, NIP 8942762116, w ramach realizacji umowy Nr 01.3102914.1.2023, o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców., ogłasza postępowanie na zakup i dostawa serwera NAS wraz z wdrożeniem. Przy ocenie ofert oraz wyborze Wykonawcy uwzględniane zostaną:

- spełnienie wymagań i funkcjonalności określonych w załączniku do ogłoszenia;
- udzielenia zgody na podpisanie umowy zgodnie z przedstawionymi wzorami;
- wartość całkowita oferty.

Oferty cenowe należy składać drogą mailową na adres zakupy@kosmo.wroclaw.pl w terminie do godz. 10:00 dnia 06.09.2023r.. Pytania do ogłoszenia można składać mailowo na adres zakupy@kosmo.wroclaw.pl.

Do pliki pobrania:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 54-130 Wrocław, ul. Horbaczewskiego 35, KRS 0000165364, NIP 8942762116, jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ”, finansowanym z Funduszy Europejskich (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022 Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń. Wysokość Grantu: 159 000,00 PLN w związku z realizacją Grantu ogłaszamy postępowania na:

1. Część 1 - Modyfikacja oprogramowania gabinetowego mMedica w zakresie: wdrożenie EDM, indeksacji danych medycznych, integracji z P1, integracji z systemami diagnostycznymi.
2. Część 2 - Zakup serwera wraz z wdrożeniem.
3. Część 3 - Zakup systemu zabezpieczającego sieć.
4. Część 4 - Zakup przełącznika agregującego z akcesoriami.

Przy ocenie ofert oraz wyborze Wykonawcy uwzględniane zostaną:
− termin realizacji mieszczący się w okresach wskazanych w umowie na powierzenie Grantu;
− spełnienie wymagań i funkcjonalności określonych w załącznikach do ogłoszenia (ofertach na poszczególne ogłoszenia);
− udzielenia zgody na podpisanie umowy zgodnie z przedstawionymi wzorami;
− wartość całkowita oferty.

Oferty cenowe (wraz ze zgodami na podpisanie umowy zgodnie z wzorem) należy składać drogą mailową na adres zakupy@kosmo.wroclaw.pl w terminie do godz. 10:00 dnia 17.07.2023r. (UWAGA ZMIANA TERMINU - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT) 

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT

W związku z brakiem ofert na zadanie 1 przedłużono termin składania ofert do dnia 19.07.2023 do godziny 12:00

W temacie maila prosimy wpisać nr części ogłoszenia, w treści zawrzeć informację o Oferencie oraz kontakt do ewentualnej korespondencji. Pytania do ogłoszenia można składać mailowo na adres zakupy@kosmo.wroclaw.pl.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 serwer oferta

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyborze wykonawców